Medlemskontingent 2020 Glomfjord IL

Alle som skal delta på aktiviteter i regi av Glomfjord IL må være medlemmer.

Medlemskap følger kalenderåret fra 1. januar til 31. desember.

 

Medlemskontingenten dekker utgifter til forsikringer av våre medlemmer, avgifter, utstyr, drifting av idrettsanlegg etc.

 

Priser gjeldende for 2020:

Enkeltmedlemskap (Gjelder både barn og voksen)  Kr. 300,-
Familiemedlemskap (Maks 6 per husstand)                                      Kr. 600,-
Treningsavgift fotball (Per barn) Kr. 150,-
Treningsavgift Allidrett/håndball (Per barn) Kr. 100,-

  

Vi håper at flest mulig benytter seg av  familiemedlemsskap og registrerer alle familiemedlemmer ettersom det er antallet medlemmer som er viktig mtp. tilskudd til klubben.

HM 2018-02-12 15:38:58

Hvordan bli medlem?

Bli medlem ved å klikke på "Bli medlem" i innloggingsmenyen øverst på venstre side. Klikk på III - 3 streker, for å få menyen frem dersom den er skjult.

Se stegvis instruksjonsvideo ved å klikke her.  

 

Anbefalt fremgangsmåte ved registrering av familiemedlemsskap:

  1. Registrer først en av de foresatte ved å trykke på valg 1 "Bli medlem"
  2. Legg til ytterligere familiemdelemmer ved å trykke på valg 2 "Legg til i familie". Den eksisterende brukerkontoen kan ved denne registreringen søkes opp og knyttes sammen.

 

PS: Alle barn må registreres med egen brukerkonto (eget brukernavn og passord). Dette er pga. synkroniseringen mot Norges idrettsforbund. Her må man benytte foresattes e-post og telefonnummer ved registrering.

 

 

 

Hvis du trenger hjelp til registrering, kan du kontakte Harald på epost: harald@invis.no eller mobil: 958 78 486

 

Salgsbetingelser for Glomfjord IL, org. nr: 983 853 072

1. Oppsigelse av medlemskap

Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år. Kunden kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Glomfjord IL med umiddelbar virkning. Med mindre kunden har utøvd sin angrerett, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i Glomfjord IL innebære at kunden har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.

2. Ordrebekreftelse

Når betalingen er gjennomført vil du motta ordrebekreftelse til registrert e-postadresse. 

3. Betalingsmåte

Vi tilbyr betaling med VISA og Mastercard.

4. MVA

Gjeldende medlems- og treningskontingenter for Glomfjord IL fremkommer på Glomfjord IL sin nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av hverken medlems- eller treningskontingentene; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser.

5. Angrerett

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager etter betaling.